Waarom voert Omrin campagne met een gemeente?

Gooi je etensresten in groen. Da’s lui iets goeds doen.

Nederlandse gemeentes en afvalverwerkers hebben de opdracht gekregen om bij te dragen aan een zo laag mogelijk aantal kilo’s restafval per inwoner. Restafval is afval dat niet gerecycled kan worden. Om meer slagkracht te hebben, steekt Omrin de handen ineen met 16 gemeenten in Friesland en Groningen binnen de VANG-werkgroep. VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof. En er zijn al goede stappen in gezet. Zo is het aantal kilo’s restafval de afgelopen jaren gemiddeld gedaald van ongeveer 200 naar 160 kg per persoon per jaar. De volgende stap is om die kilo’s terug te brengen naar 0.

Luie Wereldverbeteraar FAQ 9