Wat is restafval?

Restafval is het huishoudelijk afval dat je niet gescheiden kunt inleveren. Het is dus het afval dat overblijft voor de ondergrondse container of de grijze bak. Bij Omrin doe je plastic, blik en drinkpakken ook bij het restafval, want dit wordt er achteraf uitgehaald. Nascheiden noemen we dit. Deze materialen zijn nog goed recyclebaar na het inzamelen. Dit is helaas niet het geval bij andere soorten afval, zoals bij gft en etensresten. In deze video zie je hoe nascheiding werkt: Nascheiding door Omrin.