Wat zijn gft en etensresten?

Gft staat voor groente-, fruit- en tuinafval. Het omvat organisch materiaal zoals schillen van groenten en fruit, tuinafval en andere biologisch afbreekbare materialen. Etensresten zijn de restjes of ongebruikte delen van voedsel na het eten, zoals botten en overgebleven voedsel. Gft-e is organisch afval dat wordt omgezet naar compost.