Wie heeft de campagne ontwikkeld?

De campagne is bedacht en gemaakt door GH+O Communicatie, in opdracht van en in samenwerking met Omrin. GH+O Communicatie werkte hiervoor o.a. samen met gedragswetenschappers van bureau Duwtje.